Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İş bu Mesafeli sözleşme kapsamında düzenlenen unsurları lütfen dikkatlice okuyunuz.

Söz konusu ürünün internet ortamında satın alınmasından mütevellit, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188 – bundan sonra “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır) ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca işbu sözleşmenin tarafınıza ibraz zarureti bulunmaktadır. Sözleşme içeriğindeki hükümlerin kabul edilmemesi ve dolayısıyla sözleşme metninin onaylanmaması halinde; TARAFLAR arasında anlaşma sağlanamamasından mütevellit, tarafınızın ürüne erişim hakkı sonlandırılacaktır.

Sözleşme konusu hizmetle ve ürünlerle ilgili tüm fikri ve sınai haklar ŞİRKET’e aittir. ŞİRKET nezdinde hazırlanan ve satışa sunulan tüm ürün, içerikler ve bunlar üzerindeki fikri ve sınai hakların izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, dağıtılması, yayılması, satışa sunulması gibi hak ihlaline sebebiyet verecek eylemler yasaktır. Bu ve benzeri durumların yaşanması halinde; ŞİRKET’imiz yasal yollara başvuru yapma hakkını saklı tutmaktadır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.hilalozsoy.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, www.hilalozsoy.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. ŞİRKET teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri ALICI’nın ŞİRKET’e bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

MADDE-1 : TARAFLAR, İLETİŞİM HAKLARI ve TANIMLAR

1.1. Taraflar

ŞİRKET : Sözleşme konusu ürün içeriklerini belirleyen, satış işlemlerini gerçekleştiren gerçek ve/veya tüzel kişidir.

E-posta adresi : crescentmovement@gmail.com
: hilalozsoy.com

ALICI : İşbu Sözleşme konusu ürünleri satın alan kişidir.

1.2. İletişim Hakları
Ödeme yapan kişinin, aksi belirtilmediği sürece ödeme yaparken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınacak ve ALICI tarafın bilgisi olarak kabul edilmektedir.

ALICI, verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul eder. Aksi takdirde, ŞİRKET ilgili TARAF’ın sebebiyet verdiği/vermesi muhtemel durumlara karşı hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Yukarıda adı geçen taraflar, bundan böyle münferiden “TARAF”, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

1.3. Tanımlar
Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Sözleşme : Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ürün : Bir ücret karşılığında internet ortamında satış işlemine konu olan takılar, mumlar, bez çantalar vb.

Şikayet : Yazılı olarak ŞİRKET’e ulaşan, olumsuzluk ve/veya hoşnutsuzluk belirten bildirimlerdir.

İstek/Öneri : ŞİRKET nezdinde gerçekleşmesi istenen; beklenen ya da talep edilen durum veya şartlara ilişkin yazılı bildirimlerdir.

 

MADDE – 2 : ÖDEMELER

2.1. Ürün bedeli olarak belirlenen tutar; tüm vergileri kapsamaktadır. ALICI tarafından seçilen ürünün bedeli, ALICI’nın seçmiş olduğu ödeme yöntemlerinden biri ile işleme alınır.

Kredi Kartı ile Ödeme : ALICI’ya gönderilen link üzerinden aktarım sağlanan www.hilalozsoy.com internet sayfasından ALICI’nın kendi sorumluluğunda olduğu kabul edilen kredi kart bilgileri ile ödeme yapılması mümkün kılınmaktadır. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ürün bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. ŞİRKET’in bu ödeme yolunda meydana gelmesi muhtemel zararlara karşı, sorumluluk sahibi olmadığı hususu TARAFLAR’ın kabulündedir. Ödemenin ŞİRKET hesaplarına geçmesini müteakip, satın alma işlemi tamamlanmış kabul edilecektir. ALICI’nın para transfer talimatı ve onayı vermesi ancak bedelin ŞİRKET hesaplarına geçmemesi durumunda, ödeme yapılmamış kabul edilecektir. Bu durumda tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

2.2. Listelenen ve ALICI ile paylaşılan fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

2.3. Ürün için ödeme peşin olarak yapılması halinde, gecikme faizinin uygulanması söz konusu değildir. Ancak, kredi kartı üzerinden yapılan ödemelerde gecikme yaşanması halinde, geciken gün üzerinden ŞİRKET ödeme için belirlenen gün itibariyle temerrüt faizini işletme hakkına sahiptir.

2.4. Ürünün tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk da ALICI’ya aittir.

2.5. Fatura edilecek kişi ile, sözleşmeyi ALICI olarak akdeden kişi aynı olmak zorundadır. Fatura tanzimi tamamlanması ile ALICI bu faturada değişiklik yapılmasını talep etme hakkını haiz değildir.

2.6. İade işleminin yasal düzenlemeler kapsamında yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, iadenin ŞİRKET tarafından gerçekleştirilmesinin akabinde, banka kaynaklı ya da sair sebeplerden ötürü para transferinde aksaklıklar yaşandığı takdirde, ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. TESLİMAT

3.1. Ürün, ALICI’nın talep etmiş olduğu teslimat adresinde ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir. ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi ŞİRKET, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun ŞİRKET’e iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

3.2. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından onaylanması ve ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, ŞİRKET ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.3. Teslimat, 30 (otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin ŞİRKET’e ulaştığı tarihten itibaren ŞİRKET tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. ŞİRKET, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür ve bu durumlardan ötürü meydana gelen gecikmeden sorumlu değildir.

3.4. ŞİRKET, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı ŞİRKET’e aittir. Bunun dışında teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

3.5. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, ŞİRKET sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

3.6. ŞİRKET ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya kanuna uygun yöntemle bildirir. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın ŞİRKET’ten ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

3.7. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini ŞİRKET’e ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından ŞİRKET’e iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. ŞİRKET’in iadeyi kabul etmeksizin, Ürün bedeli alacağını takip dahil, diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

4. CAYMA HAKKININ KULLANIMI

ALICI, durum ve koşulların uygunluğuna göre on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğu kabul edilir.
4.1. Yönetmelik madde 15 uyarınca; aksi TARAFLAR arasında yazılı biçimde kararlaştırılmadığı sürece aşağıdaki sebeplerden ötürü cayma hakkı kullanılmamaktadır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

4.2. ALICI, cayma hakkını kullanırken yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak crescentmovement@gmail.com adresine bildirimde bulunmalıdır.

4.3. ALICI, cayma hakkını kullandığını bildirdiği tarihten itibaren en geç on gün içerisinde aldığı ürün ile ilgili belgeleri ve kaynakları satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi taktirde, bu ALICI’nın cayma hakkını kullanmadığı anlamına geleceğinden, ŞİRKET’in ücret iade yükümlülüğü de sona erecektir. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde, cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda ALICI cayma hakkını kaybeder.

4.4. ŞİRKET, ALICI tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ondört gün içinde, ürün

bedelini ve varsa diğer tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde KATILIMCI/ALICI’ya iade edecektir.

4.5. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (takılar, mumlar ve doğal taş içeren tüm ürüler, vb.); madde 4.1. kapsamında belirtilen yasal sebeplerden ötürü cayma hakkı kapsamında değildir. İşbu sözleşme kapsamında satış işlemi gerçekleştikten sonra doğal taşların mahiyeti ve sahtesi ile karıştılabilme ihtimalinin çok yüksek olması, belirlenen fiyatıların finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmesi ve bu değişimin ŞİRKET kontrolünde olmaması, takıların iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından CAYMA HAKKININ KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

5. GENEL ŞARTLAR

5.1. Satın alma işlemleri sırasında ALICI tarafından verilen bilgilerin ŞİRKET tarafından araştırma yükümlülüğü olmadığı ve ALICI’nın paylaşmış olduğu bilgilerin ve sunduğu belgelerinin doğru olduğu TARAFLARCA peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir. ALICI’nın verdiği hatalı, yanıltıcı ve eksik bilgiler ya da ibraz edilen belgeler sebebi ile ortaya çıkması tüm muhtemel ihtilaflar karşısında ŞİRKET’in hiçbir yasal, maddi ya da manevi sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞİRKET verilen hatalı, yanıltıcı ve eksik bilgiler ya da belgeler sebebi ile ALICI hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

5.2. ŞİRKET ürün fiyatlandırmasında bazı zamanlar, özel indirimler uygulama ya da kampanya yapma hakkını haizdir. ALICI, ürünü satın aldığı tarih sonrasında böyle bir indirimin ya da kampanyanın devreye girmesi sebebiyle, fiyat farkını talep edemez.

5.3. ŞİRKET, internet üzerinden güvenli bir ürün satışının sağlanabilmesi için kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunmasında alınabilecek öncelikli tedbirleri almaktadır. Dolayısıyla, genel internet sisteminden, dizayndan veya yasadışı yollarla siteye ve yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından ya da güvenlik tehditlerinden ŞİRKET sorumlu değildir. Bu konuda ŞİRKET’in sorumsuzluk kaydı koyduğu hususu ALICI’nın kabulündedir.

5.4. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, ŞİRKET’in makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, ŞİRKET, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, TARAFLARDAN her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

6. HERHANGİ BİR BENDİN/MADDENİN UYGULANAMAMAZLIĞI

İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ya da fıkrasının yasa uyarınca uygulanamaz ya da kabul edilemez olduğu durumunda, sözleşme bu madde olmaksızın geçerli olacaktır.

7. DELİL SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR arasında sözleşme süresi boyunca mail/whatsapp yoluyla gönderilebilecek tüm ödemeler, doküman ve beyanlar ile işbu sözleşme hükümleri uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılacaktır.

8. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ ve KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1 ALICI tarafından girilen bilgilerin ve gerçekleştirilen işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, ŞİRKET’in sistem altyapısı sisteminde, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünce alınmaktadır. Bilgiler, ALICI cihazından girildiğinden, ALICI tarafından korunmalı ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli tedbirleri alma sorumluluğu altındadır.

8.2. Hukuken muhafazası gereken bilgiler dışında, ALICI’nın talebi doğrultusunda veri, kayıt sisteminden silinebilir. ALICI, verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde

giderilmesi gibi konularda; yukarıda bildirilen iletişim kanallarına yazılı talep iletilebilir. İlgili başvuru ve talepler, yasal azami süreler içinde incelenecektir. Ayrıca, iş bu sözleşme, Yönetmelik madde 20 uyarınca belirlenen yasal süre boyunca muhafaza edilecektir.

8.3. Ürünle ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/ tamamen kullanımı konusunda; ŞİRKET’in diğer üçüncü kurum ve şahıslarla olan anlaşmalarındaki haklar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları ŞİRKET’e aittir.

8.4. ALICI, kendisinden talep edilmesi üzerine paylaştığı tüm bilgilerin KVKK kapsamında muhafaza edildiğini ve bu konuda kendisinin yazılı bir biçimde gizlilik politikası hakkında aydınlatma yapıldığını kabul eder.

 

9. İSTEK, SORU ve ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

ALICI, soru, istek ve şikayetlerini yazılı olarak “crescentmovement@gmail.com” mail adresine iletmelidir. Söz konusu bildirimler, ŞİRKET tarafından değerlendirilip makul sürede yazılı olarak dönüş sağlanacaktır.
ALICI, kendi kişisel bilgileriyle soru, istek ve şikayet bildiriminde bulunmalıdır. ŞİRKET, gerek duyulması halinde kimlik doğrulamasını talep etme hakkını haizdir.

10. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Herhangi bir zamanda, TARAFLAR arasında işbu sözleşme ve sözleşme belgeleri ile ilgili olarak veya bununla herhangi bir şekilde bağlantılı olarak bir soru, ihtilaf veya farklılık ortaya çıkacak olursa, TARAFLAR anlaşmazlığı iyi niyetli müzakereler yoluyla dostane şekilde çözmek için makul çabayı göstereceklerdir.
Taraflar, uyuşmazlık çözümünü yargı önüne intikal ettirmeden önce arabuluculuk çözüm yoluna başvurmayı kabul etmektedirler.
İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabi olacak ve ona göre yorumlanacak olup, taraflar arasında dostane yollarla çözülemeyen sözleşme kaynaklı herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık, ANTALYA MAHKEME ve İCRA DAİRELERİNDE çözülecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin yürürlük tarihi …./…../……. tarihidir.
Sözleşme, (11) maddeden ve (10) sayfadan oluşmakta olup …../…../…… tarihinde düzenlenmiş olup, ALICI, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, ŞİRKET ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler- bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.